м. Хмельницький, ТОЦ "ДОМІНАНТ" Вул. Соборна 12, оф. 30
+380676998791 +380981050557 +380985594300
insta fb
м. Кам'янець-Подільський, пр.Грушевського, 46, каб. 415
+380678102020

Установчі документи

ДОГОВІР

про надання туристичних послуг                                                     м.Хмельницький«___»________20___ року

 

ФОП Лопатюк О.І.,що діє на підставі Свідоцтва, серія В02 №045417, в подальшому «Виконавець» , з однієї сторони, та «Замовник», з другої сторони, заключили договір про організацію туристичних поїздок.

1. Предмет договору

1.1«Замовник» замовляє «Виконавцю», а «Виконавець» зобов’язується на умовах даного договору надати за рахунок грошових коштів туриста туристичні послуги.

2. Права та обов’язки сторін

2.1 «Виконавець» зобов’язується:

2.1.1 Забезпечити надання послуг в повному обсязі і вуказані строки. Розробити маршрут, надати повну інформацію про маршруту, схему руху, розрахунок вартості поїздки.

2.1.2 Нести матеріальну і моральну відповідальність за свої дії по організації туристичної поїздки. Здійснює перевезення туристів транспортом, який відповідає технічним нормам, має ліцензію Міністерства транспорту та зв’язку України на перевезення пасажирів та страховий поліс, яким керують досвідчені, дисципліновані водії, стаж роботи яких не менше 5 років, які проходять заняття про правила перевезення і безпеки руху.

2.1.3 «Виконавець» не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей та документів туриста протягом усього періоду туру.

2.2      «Виконавець» має право:

2.2.1    У випадку не комплектації групи скасувати тур та повернути «Замовнику» оплачені кошти у повному розмірі.

2.3 Замовник зобов’язується:

2.3.1 Виконувати умови і правила, передбачені Договором та чинним законодавством.

2.3.2 Виконувати правила внутрішнього розпорядку і протипожежної безпеки в місцях проживання, перебування та проїзду

2.3.3 Повернути «Виконавцю» збитки, заподіяні неправомірними діями туристів за умови даного Договору.

3. Вартість та порядок розрахунків

3.1 Замовник сплачує «Виконавцю» за послуги по організації туристичної поїздки в розмірі загальної вартості туру до початку поїздки.

3.2 Якщо Замовник, з будь-яких причин, в тому числі хвороби, відмовляється від участі у подорожі менш ніж за 5 днів до початку подорожі Україною, завдаток в розмірі 50 % не повертається.

3.3 Якщо Замовник, з будь-яких причин, в тому числі хвороби, відмовляється від участі у подорожі менш ніж за 3 дні до початку подорожі Україною, завдаток в розмірі загальної вартості туру не повертається.

3.4 «Святкові тури» та «Море». Якщо Замовник, з будь-яких причин, в тому числі хвороби, відмовляється від участі у подорожі менш ніж за 10 днів до початку подорожі, завдаток в розмірі загальної вартості туру не повертається.

4. Особливі умови

4.1 У випадку порушення «Замовником» строків вказаних в програмі туру «Виконавець» не несе перед «Замовником» відповідальності за невиконання своїх обов’язків за даним Договором.

4.2 Так само «Виконавець»не несе відповідальності та не здійснює відповідно компенсації, якщо з будь – яких інших причин, які безпосередньо не залежали від «Виконавця», в тому числі з причини хвороби, турист не скористався Турпродуктом.

4.3 «Виконавець»не несе відповідальності за суб’єктивність сприйняття туристом умов проживання.

5. Форс-мажорні обставини

5.1 Сторони звільняються від майнових санкцій за невиконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: катаклізми природи, стихійні лиха, страйк, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб

6. Порядок вирішення спорів

6.1 Усі спори чи розбіжності згідно Договору, по мірі можливості, будуть вирішені шляхом переговорів між сторонами. При неможливості такого вирішення спорів і розбіжностей передаються на розгляд до суду.

7. Інші умови

7.1 Договір укладений в двох екземплярах українською мовою (по одному екземпляру для кожної сторони). Кожний із екземплярів має однакову юридичну силу.

7.2 Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання умов договору.

«Виконавець»                                                                                                   

ФОП Лопатюк Олександр Ілліч

 

м.Хмельницький,              

Проспект Миру, 69, каб. 203 ТЦ «РІКО»

Сайт: www.ekotur.com.ua

Тел.: 067-699-87-91, 098-559-43-00, 098-105-05-57